dr Małgorzata Daszkiewicz,
ARCHEA, Warszawa, Polska
archeoceramologiczna klasyfikacja obiektów masowych oraz opisanie pojedynczych obiektów, technologia ceramiki
e-mail: m.dasz@wp.pl


dr hab. Gerwulf Schneider,
associated member Institute for Prehistoric Archaeology, Freie Universität Berlin, Niemcy
analiza chemiczna oraz analiza składu mineraologicznego
e-mail: schnarch@zedat.fu-berlin.de


dr Marcin Baranowski,
AKOS, Warszawa, Polska
makroskopowy opis tworzywa ceramicznego, zdjęcia makro ceramiki
e-mail: